Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spanish

Bản dịch

Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha

She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.

Cô ấy nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Có 30 lời bình

My
parents
are
Spanish
.

Bố mẹ của tôi là người Tây Ban Nha.

Có 14 lời bình

Yes
,
I
speak
Spanish
.

Vâng, tôi nói tiếng Tây Ban Nha.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu