Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soup

Bản dịch

canh, món súp, súp

We
have
soup
.

Chúng tôi có món súp.

Có 45 lời bình

The
girl
eats
soup
.

Cô gái ăn súp.

Có 41 lời bình

Tomato
soup

Súp cà chua

Có 54 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu