Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

song

Bản dịch

bài hát

I
have
already
heard
that
song
.

Tôi đã từng nghe thấy bài hát đó rồi.

Có 2 lời bình

The
girls
do
not
love
this
song
.

Các cô gái không yêu bài hát này.

Có 3 lời bình

They
love
this
song
.

Họ yêu bài hát này.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu