Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

son

Bản dịch

con trai, cậu con trai, đứa con trai

I
love
you
,
my
son
!

Ba yêu con, con trai của ba!

Có 5 lời bình

As
they
say
,
like
father
,
like
son
.

Như họ nói, cha nào con nấy.

Có 13 lời bình

You
are
their
son
.

Bạn là con trai của họ.

Có 40 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu