Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sometimes

Bản dịch

đôi khi, thỉnh thoảng

Sometimes
he
plays
with
us
.

Thỉnh thoảng anh ta chơi với chúng tôi.

Có 40 lời bình

Sometimes
I
sleep
while
I
work
.

Đôi khi tôi ngủ trong khi tôi làm việc.

Có 19 lời bình

Sometimes
I
sleep
in
the
morning
.

Thỉnh thoảng tôi ngủ vào buổi sáng.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu