Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soil

Bản dịch

đất, đất đai

These
flowers
need
special
soil
.

Những bông hoa này cần đất đặc biệt.

Có 3 lời bình

The
soil
is
brown
.

Đất thì màu nâu.

Có 14 lời bình

The
soil
needs
water
.

Đất cần nước.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu