Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sofa

Bản dịch

ghế sofa, ghế bành

You
take
the
sofa
,
I
take
the
bed
.

Bạn ngủ trên ghế sofa, tôi ngủ trên giường.

Có 6 lời bình

Is
there
a
spider
on
the
sofa
?

Có một con nhện trên ghế bành phải không?

Có 3 lời bình

My
cat
sleeps
under
the
sofa
.

Con mèo của tôi ngủ dưới cái ghế bành.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu