Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soap

Bản dịch

xà bông, xà phòng

I
use
the
white
soap
.

Tôi dùng xà bông màu trắng.

Có 14 lời bình

Whose
is
the
soap
?

Xà bông thì của ai?

Có 18 lời bình

I
need
soap
.

Tôi cần xà bông.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu