Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

so

Bản dịch

rất, nên, thật

So
who
has
my
dog
?

Vậy ai có con chó của tôi?

Có 28 lời bình

Yes
,
I
think
so
too
.

Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.

Có 24 lời bình

He
is
not
so
sad
.

Anh ta không quá buồn.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu