Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

smoke

Bản dịch

khói

Does
your
daughter
smoke
?

Con gái của bạn có hút thuốc không?

Có 11 lời bình

There
is
no
smoke
without
fire
!

Không có lửa làm sao có khói!

Có 1 lời bình

There
is
no
smoke
without
fire
.

Không có lửa làm sao có khói.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu