Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

small

Bản dịch

nhỏ, bé

I
had
a
small
dog
,
when
I
was
little
.

Tôi đã có một con chó nhỏ, khi tôi còn nhỏ.

Có 1 lời bình

The
library
in
our
school
is
small
.

Thư viện ở trường của chúng tôi thì nhỏ.

Có 4 lời bình

We
see
the
small
islands
.

Chúng tôi nhìn thấy những hòn đảo nhỏ.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu