Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sleeps

Bản dịch

ngủ

He
sleeps
and
I
cook
.

Anh ấy ngủ và tôi nấu ăn.

Có 24 lời bình

She
sleeps
and
he
sleeps
.

Cô ấy ngủ và anh ấy ngủ.

Có 34 lời bình

The
boy
sleeps
.

Cậu bé ngủ.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu