Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sleep

Bản dịch

ngủ

We
sleep
.

Chúng tôi ngủ.

Có 6 lời bình

I
sleep
.

Tôi ngủ.

Có 25 lời bình

Sleep
!

Ngủ!

Có 24 lời bình

Tất cả thể động từ của sleep

ngôihiện tạiquá khứ
Isleepslept
he/she/itsleepsslept
you/we/theysleepslept

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu