Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. sky

sky

Bản dịch

trời, bầu trời

Is
the
sun
in
the
sky
?

Mặt trời ở trên bầu trời phải không?

Có 8 lời bình

Is
the
sun
in
the
sky
?

Mặt trời ở trên bầu trời phải không?

Có 8 lời bình

He
sees
the
blue
sky
.

Anh ta nhìn bầu trời màu xanh.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu