Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

skirt

Bản dịch

váy

We
have
a
skirt
.

Chúng tôi có một cái váy.

Có 35 lời bình

She
wears
a
skirt
.

Cô ấy mặc một cái váy.

Có 55 lời bình

I
wear
a
skirt
.

Tôi mặc một cái váy.

Có 71 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu