Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

skin

Bản dịch

da, làn da

I
have
a
serious
skin
problem
.

Tôi có một vấn đề về da nghiêm trọng.

Có 3 lời bình

I
had
skin
cancer
.

Tôi đã từng bị bệnh ung thư da.

Có 10 lời bình

She
has
light
skin
.

Cô ấy có làn da sáng.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu