Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

size

Bản dịch

cỡ, kích cỡ

It
is
the
size
of
an
egg
.

Nó có kích cỡ của một quả trứng.

Có 11 lời bình

The
shoes
are
the
same
size
.

Những đôi giày có cùng kích cỡ.

Có 8 lời bình

I
do
not
know
your
size
.

Tôi không biết cỡ của bạn.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu