Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sixty

Bản dịch

sáu mươi

A
minute
has
sixty
seconds
.

Một phút có sáu mươi giây.

Có 4 lời bình

An
hour
has
sixty
minutes
.

Một giờ có sáu mươi phút.

Có 6 lời bình

He
is
sixty
.

Ông ấy sáu mươi tuổi.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu