Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sixteen

Bản dịch

mười sáu

My
son
is
sixteen
.

Con trai của tôi mười sáu tuổi.

Có 8 lời bình

He
has
sixteen
watches
.

Anh ấy có mười sáu cái đồng hồ.

Có 19 lời bình

She
has
sixteen
cats
.

Cô ấy có mười sáu con mèo.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu