Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sitting

Bản dịch

Who
is
the
man
sitting
in
the
corner
?

Người đàn ông đang ngồi trong góc là ai?

Có 1 lời bình

I
know
the
group
sitting
over
there
.

Tôi biết nhóm đang ngồi đằng kia.

Có 9 lời bình

I
like
sitting
by
the
window
.

Tôi thích ngồi bên cửa sổ.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu