Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sing

Bản dịch

hát

The
birds
sing
.

Những con chim hót lên.

Có 16 lời bình

We
sing
.

Chúng tôi hát.

Có 8 lời bình

I
always
sing
.

Tôi luôn hát.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu