Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

since

Bản dịch

từ, từ khi

He
was
in
my
house
since
Saturday
.

Anh ấy đã ở trong nhà của tôi từ thứ bảy.

Có 11 lời bình

They
have
not
paid
me
since
last
month
.

Họ chưa trả tiền cho tôi từ tháng trước.

Có 6 lời bình

I
like
that
beer
since
yesterday
.

Tôi thích bia đó từ hôm qua.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu