Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

simple

Bản dịch

đơn giản, giản dị

Those
simple
words
are
so
important
.

Những lời giản dị đó thì rất quan trọng.

Có 2 lời bình

The
preparation
is
very
simple
.

Sự chuẩn bị thì rất đơn giản.

Có 9 lời bình

It
is
simple
and
efficient
.

Nó thì đơn giản và hiệu quả.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu