Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

side

Bản dịch

bên, phía, cạnh

They
are
on
the
same
side
.

Họ thì cùng phía với nhau .

Có 11 lời bình

I
walk
by
her
side
.

Tôi đi bộ bên cạnh cô ấy .

Có 16 lời bình

He
listened
to
both
sides
.

Anh ta đã lắng nghe cả hai phía .

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của side

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu