Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shut

Bản dịch

đóng

I
tried
to
shut
the
window
.

Tôi đã cố gắng đóng cửa sổ.

Có 5 lời bình

He
tried
to
shut
the
door
.

Anh ấy đã cố gắng đóng cửa.

Có 2 lời bình

I
need
to
shut
the
door
.

Tôi cần đóng cửa.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu