Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

showed

Bản dịch

đã chỉ, đã chỉ cho

Chia động từ của show

He
showed
me
his
office
.

Anh ta đã chỉ cho tôi văn phòng của mình .

Có 7 lời bình

I
showed
her
the
watch
.

Tôi đã chỉ cho cô ấy xem cái đồng hồ.

Có 5 lời bình

He
showed
me
his
car
.

Anh ấy đã cho tôi xem xe của mình.

Có 13 lời bình

Tất cả thể động từ của show

ngôihiện tạiquá khứ
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu