Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

should

Bản dịch

nên

The
hospital
should
pay
for
my
treatment
.

Bệnh viện nên thanh toán cho việc điều trị của tôi.

Có 1 lời bình

He
should
not
come
here
again
.

Anh ấy không nên tới đây nữa.

Có 4 lời bình

You
should
help
her
.

Bạn nên giúp cô ấy.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu