Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

short

Bản dịch

ngắn, thấp

In
short
,
she
is
a
girl
!

Tóm lại , cô ấy là một cô gái!

Có 12 lời bình

That
red
dress
is
short
.

Chiếc đầm màu đỏ đó thì ngắn.

Có 5 lời bình

February
is
a
short
month
.

Tháng hai là một tháng ngắn.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu