Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shirt

Bản dịch

áo, áo sơ mi, chiếc áo

My
shirt

Cái áo của tôi

Có 16 lời bình

I
wear
a
shirt
.

Tôi mặc áo.

Có 16 lời bình

Your
shirt

Áo của bạn

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu