Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ship

Bản dịch

tàu, tàu thuỷ, con tàu (subject)

I
see
a
ship
on
the
right
!

Tôi thấy một con tàu phía bên phải!

Có 36 lời bình

It
is
an
English
ship
.

Nó là một con tàu Anh.

Có 17 lời bình

I
see
a
ship
on
the
right
!

Tôi thấy một con tàu phía bên phải!

Có 36 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu