Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sheet

Bản dịch

tờ, tấm

Your
bed
sheet
is
blue
.

Tấm ra trải giường của bạn là màu xanh da trời.

Có 10 lời bình

Take
a
sheet
of
paper
and
write
!

Lấy một tờ giấy và viết !

Có 21 lời bình

You
are
as
white
as
a
sheet
.

Bạn thì trắng bệch.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu