Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shape

Bản dịch

hình dạng, hình thể, hình thù

He
works
out
and
is
in
shape
.

Anh ta tập thể dục và có dáng khoẻ mạnh.

Có 8 lời bình

The
table
has
a
nice
shape
.

Cái bàn có một hình dạng đẹp.

Có 17 lời bình

He
works
out
and
is
in
shape
.

Anh ta tập thể dục và có dáng khoẻ mạnh.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu