Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shadow

Bản dịch

bóng, hình bóng, bóng tối

The
son
lives
in
the
man
's
shadow
.

Đứa con trai sống trong cái bóng của người đàn ông .

Có 2 lời bình

Each
shadow
has
a
different
shape
.

Mỗi bóng có một hình dạng khác nhau .

Có 6 lời bình

That
is
a
shadow
on
the
wall
.

Đó là một cái bóng trên tường .

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu