Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

seventy

Bản dịch

bảy mươi

He
has
seventy
books
.

Anh ấy có bảy mươi cuốn sách.

Có 9 lời bình

The
zoo
has
seventy
animals
.

Sở thú có bảy mươi con thú.

Có 29 lời bình

My
grandmother
is
seventy
.

Bà tôi thì 70 tuổi.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu