Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

service

Bản dịch

dịch vụ

I
never
use
their
service
.

Tôi không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ.

Có 12 lời bình

Is
there
a
bus
service
?

dịch vụ xe buýt không?

Có 5 lời bình

This
bathroom
is
out
of
service
.

Phòng tắm này bị hư.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu