Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

seemed

Bản dịch

This
seemed
like
an
adventure
.

Đây đã có vẻ như một cuộc phiêu lưu .

Có 5 lời bình

That
seemed
impossible
!

Điều đó đã có vẻ bất khả thi !

Có 4 lời bình

It
seemed
familiar
.

đã có vẻ quen thuộc.

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của seem

ngôihiện tạiquá khứ
Iseemseemed
he/she/itseemsseemed
you/we/theyseemseemed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu