Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

seconds

Bản dịch

giây

The
minutes
and
seconds
of
the
day

Những phút và những giây của ngày

Có 15 lời bình

Minutes
and
seconds

Những phút và những giây

Có 0 lời bình

Seconds

Những giây

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu