Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

second

Bản dịch

thứ hai, giây

The
second
man

Người đàn ông thứ hai

Có 52 lời bình

The
second
man

Người đàn ông thứ hai

Có 52 lời bình

I
need
a
second
.

Tôi cần một giây.

Có 38 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu