Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

season

Bản dịch

mùa

The
season
is
from
February
to
March
.

Mùa kéo dài từ tháng Hai đến tháng Ba .

Có 21 lời bình

It
is
tomato
season
.

Nó là mùa cà chua.

Có 21 lời bình

The
season

Mùa

Có 30 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu