Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sea

Bản dịch

biển

My
parents
let
me
swim
in
the
sea
.

Bố mẹ của tôi để cho tôi bơi trên biển.

Có 1 lời bình

I
liked
the
sea
turtles
.

Tôi đã thích những con rùa biển.

Có 1 lời bình

There
are
islands
in
the
sea
.

Có những hòn đảo trên biển.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu