Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

screen

Bản dịch

màn ảnh, màn hình

The
screen
is
over
the
table
.

Cái màn ảnh thì ở trên bàn.

Có 10 lời bình

The
screen
is
pink
.

Màn hình thì màu hồng.

Có 3 lời bình

The
screen

Màn ảnh

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu