Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

scored

Bản dịch

đã ghi {quá khứ)

Chia động từ của score

They
scored
a
goal
.

Họ đã ghi một bàn thắng.

Có 4 lời bình

He
scored
four
points
.

Anh ta đã ghi bốn điểm.

Có 23 lời bình

I
scored
again
.

Tôi đã ghi bàn nữa.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu