Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

school

Bản dịch

trường, trường học

We
go
to
school
by
bus
.

Chúng tôi đi đến trường bằng xe buýt.

Có 5 lời bình

We
go
to
school
by
bus
.

Chúng tôi đi đến trường bằng xe buýt.

Có 5 lời bình

I
go
to
school
by
bicycle
.

Tôi đi đến trường bằng xe đạp.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu