Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

scene

Bản dịch

cảnh, quang cảnh, cảnh tượng

This
is
a
familiar
scene
.

Đây là một quang cảnh quen thuộc .

Có 13 lời bình

This
scene
is
beautiful
.

Quang cảnh này thì đẹp .

Có 12 lời bình

Behind
the
scene

Hậu trường

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu