Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

saying

Bản dịch

I
do
not
understand
what
you
are
saying
.

Tôi không hiểu bạn đang nói gì.

Có 4 lời bình

I
am
saying
some
words
.

Tôi đang nói một vài lời.

Có 4 lời bình

What
is
he
saying
?

Anh ấy đang nói cái gì?

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của say

ngôihiện tạiquá khứ
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu