Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

say

Bản dịch

nói

I
say
: "
Hello
"

Tôi nói: "Xin chào"

Có 204 lời bình

They
say
no
.

Họ nói không .

Có 30 lời bình

I
say
yes
.

Tôi nói vâng.

Có 23 lời bình

Tất cả thể động từ của say

ngôihiện tạiquá khứ
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu