Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

save

Bản dịch

cứu, lưu

We
save
animals
.

Chúng tôi cứu những con thú.

Có 60 lời bình

I
save
my
dog
.

Tôi cứu con chó của tôi.

Có 20 lời bình

Save
the
woman
!

Hãy cứu người phụ nữ!

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu