Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

saturday

Bản dịch

thứ bảy

On
Saturday
we
eat
chicken
.

Vào thứ Bảy chúng tôi ăn thịt gà.

Có 27 lời bình

Is
tomorrow
Saturday
?

Ngày mai là thứ Bảy phải không?

Có 34 lời bình

Tomorrow
is
Saturday
.

Ngày mai là thứ Bảy.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu