Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sand

Bản dịch

cát, bãi cát

My
daughters
play
in
the
sand
.

Những người con gái của tôi chơi ở bãi cát.

Có 1 lời bình

He
finds
sand
in
the
shoe
.

Anh ấy tìm thấy cát trong chiếc giày.

Có 5 lời bình

The
sand
is
white
.

Cát thì có màu trắng.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu