Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

same

Bản dịch

cùng, như nhau, giống nhau

My
aunts
are
the
same
age
.

Các cô của tôi bằng tuổi nhau.

Có 39 lời bình

We
have
the
same
food
.

Chúng tôi có đồ ăn giống nhau.

Có 65 lời bình

I
want
the
same
hat
.

Tôi muốn cái mũ tương tự.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu